فیلم آموزشی آزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه آماری

فیلم آموزشی آزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه آماری

  • ایمان علمیه
  • هیچ
  • 444 views
  • 28 آذر 97
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0