کتاب رستاخیز مردگان – دانلود کتاب نکرونومیکون ترجمه فارسی

کتاب رستاخیز مردگان (نکرونومیکون) ترجمه فارسی

کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان و یا کتاب دیوانه کننده نام هایی است که روی این کتاب نهاده اند.
این کتاب توسط فردی به نام عبدل ال حضرت اهل شام در سال ۶۹۹ نوشته شده است.

کتاب رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان

5000 تومان – خرید

بعد از آنکه نوشتن کتاب توسط ال حضرت به پایان رسید. بدن تکه تکه شده اش پیدا شد. دلیل و نحوه قتل نامعلوم بود. مدرکی از سال ۱۴۸۷ توسط راهب وارمیوس بر جای مانده است که این کتاب را کتابی بسیار خطرناکی میداند و او در یکی از نوشته هایش میگوید: وقتی ترجمه کتاب به دستم رسید. مقداری از آن را مطالعه کردم و بلافاصله آنرا در آتش سوزاندم. چون حقایقی در آن فاش میشود که هنوز هیچکس برایش آماده نیست.

آنچه این کتاب را خطرناک جلوه میدهد. تنها بخش دیوانه کننده آن یعنی بخش صدمات فیزیکیش نیست. بلکه حقایق نوشته شده در کتاب آنقدر بی پرده و بی رحمانه است. که باعث فرو ریختن تمامی باورها و ذهنیت فرد در ارتباط با زندگیمیشود.

کتاب رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان

ترجمه کتاب رستاخیز مردگان

جدیدترین و کاملترین نسخه فارسی با تخفیف ویژه

5000 تومان – خرید

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0